Удружење

Милутин Миланковић

Београд

"Осунчавање Земље покорава се неминовном закону,
исто тако тачном као што је Њутнов закон гравитације."

Вести

Припремите се, клима се мења

Удружење Милутин Миланковић почело је реализацију пројекaт „Јачање свести и стручног нивоа планских служби локалних заједница ради смањивања негативних утицаја климатских промена” који је прихваћен на конкурсу код Министарства за заштиту животне средине. Пројекта се остварује и уз подршку општина Кучево, Крупањ, Велико Градиште, Пирот, Александровац и Удружењa бујичара Србије.

Пројектом је предвиђено организовање образовних и промотивних активности за подизање нивоа знања и информисаности локалних и регионалних органа ради предузимања превентивних и заштитних мера на спречавању негативних последица климатских промена, као што су суше, поплаве, бујице, ерозије, клизишта, шумски пожари, промене у водном режиму. Посебна пажња поклања се рационалном коришћењу и очувању природних ресурса, као и оспособљавању локалних и регионалних кадрова који ће бити носиоци активности на реализацији превентивних и заштитних мера.

У реализацији овог пројекта Удружење међу својим члановима има врло компетентне стручњаке који су стално у Србији и оне који живе и раде у инстранству, али редовно се одазивају на позиве Удружења и дају значајан допринос на основу свог богатог међународног искуства, међу њима су: Проф. др Слободан П. Симоновић, Универзитет Западног Онтарија, Канада и Проф. др Чедо Максимовић, Империјал Колеџ, Лондон.

Др Слободан Симоновић и Др Чедо Максимовић

Уводни семинар који ће се одржати у Београду у просторијама Удружења Милутин Миланковић 09. октобра 2018. године, првенствено је намењен представницима локалних и регионалних државних органа, (доносиоцима стратешких одлука), других органа који учествују у доношењу одлука о економским мерама развоја на регионалном и локалном нивоу, организацијама које се баве превентивним и заштитним мерама од природних непогода, пројектантима и консултантима у области уређења комуналних и урбаних средина.

Нажалост, са одобреним средствима од Пројекта могу се покрити само трошкови уводног семинара и два у регионима, уз покривање трошкова за организацију семинара од стране домаћина (сала, опрема, послужење и др.). Но, постоји могућност да се, уколико се обезбеде додатна средства, семинари по пуном или договореном програму могу одржати и у другим местима.

На регионалним семинарима, који ће се одржати у Кучеву 02. новембра и у Крупњу 16. Новембра, поред представника државних органа, пожељно је учешће и представника различитих производних делатности чије активности утичу на климатске промене или угрожене природне ресурс које трпе последице (енергетика, индустрија, саобраћај, пољопривреда, шумарство, управљање отпадом, водни ресурси, природни екосистеми и биљна разноврсност, здравље и урбане средине), образовних установа и средстава јавног информисања.

Општи циљ Пројекта је разрада метода и поступака за предузимање превентивних и заштитних мера за спречавање негативних последица климатских промена на друштвене и привредне системе и јачање њихове отпорности и способности опоравка од тих утицаја, као и на подизање јавне свести да се негативне последице могу умањити или потпуно спречити ако се промене на време идентификују и благовремено предузму превентивне и заштитне мере.

arrow

Информације


За све информације, контакте, актуелности и сазнања поводом дела и рада нашег Удружења, Молимо Вас да нас контактирате путем е-маил адресе:

milankovicm@gmail.com

Такође, можете нас контактирати и путем следећих телефона:

мр Славко Максимовић
+381 (64) 13 57 307
(председник Удружења)

Слободан Стојановић
+381 (63) 71 64 307
(потпредседник Удружења)

Срдачно Вам се захваљујемо !