Удружење

Милутин Миланковић

Београд

"Осунчавање Земље покорава се неминовном закону,
исто тако тачном као што је Њутнов закон гравитације."

Вести

Семинар пројекта о утицају климатских промена у Удружењу

Под слоганом Припремите се, клима се мења, 09. октобра у Удружењу, уводним семинаром, започета је реализација пројекта Јачање свести и стручног нивоа планских служби локалних заједница ради смањивања негативних утицаја климатских промена за који је Удружење Милутин Миланковић уз подршку општина Кучево, Крупањ и других, и Удружења бујичара Србије добило подршку Министарства за заштиту животне средине.

Општи циљ пројекта, започетог уводним семинаром, је разрада метода и поступака за предузимање превентивних и заштитних мера за спречавање негативних последица климатских промена на друштвене и привредне системе и јачање њихове отпорности и способности опоравка од тих утицаја, као и на подизање јавне свести да се негативне последице могу умањити или потпуно спречити ако се промене на време идентификују и благовремено предузму превентивне и заштитне мере.

Пројектом је предвиђено организовање образовних и промотивних активности за подизање нивоа знања и информисаности локалних и регионалних органа ради предузимања превентивних и заштитних мера на спречавању негативних последица климатских промена, рационалног коришћења и очувања природних ресурса, као и за оспособљавање локалних и регионалних кадрова који ће бити носиоци активности на реализацији превентивних и заштитних мера.

За предаваче Удружење је ангажовало врло компетентне стручњаке из Србије и иностранства. Семинару су присуствовали представник Министарства за заштиту животне средине, представници неколико општина и управних округа, као и града Београда.

Семинар је отпочео обраћањем руководиоца пројекта мр Славка Максимовића, дугогодишњег експерта и представника наше земље на бројним међународним конференцијама које су биле посвећене климатским променама са излагањем - О климатским променама од Миланковића до Кјота.

Миодраг Савић, Слободан Симоновић, Чедо Максимовић, Милутин Стефановић

Проф. др Слободан П. Симоновић, професор са Универзитета Западног Онтарија, Лондон, Канада, излагао је на тему: Kанадска искуства у подизању локалних капацитета за прилагођавање климатским променама. Предавањем је обрадио како се климатске промене манифестују на локалном нивоу, које мере за отклањање тих промена треба предузимати и како се адаптирати на њихове негативне последице. Лоцирањем локалних потреба треба тражити могућност решења уз навођење примера система за помоћ том сегменту државне организације. Навео је неколико примера теоретских и у пракси већ примењених модела за процену и праћење утицаја на локалном нивоу из света и шта се, сагласно конкретним условима у нашој земљи, може од тога може применити у Србији.

Проф. др Чедо Максимовић, предавач на Империјал Колеџу у Лондону, говорио је на тему: Нове методе планирања објеката и система за смањивања негативних утицаја климатских промена и временских екстрема – Плаво-Зелена Решења (ПЗР) за урбане и руралне средине. Анализом постојећих система и дефинисањем потреба за смањење негативних утицаја климатских промена, упознао је слушаоце са основним принципима Плаво-Зелених решења и њиховој примени па пројектоавање урбаних инфраструктурних система (водовод, канализација, постројења за пречишћавање отпадних вода) и система за смањивање ризика од поплава на малим приградским сливовима и руралним областима, што је посебно битно за локалне средине. Проф. Максимовић је у Удружењу 2012. године први јавности у Србији саопштио идејни пројекат плаво-зелених решења на научно-стручној конференцији о климатским променама и њиховом утицају на водне ресурсе и комуналну инфраструктуру. Сада је приказао иновативна решења за смањење ризика од поплава изазваних јаким пљусковима у градским срединама, приградским водотоцима и мањим сливовима у руралним областима, те могућности и пример примене Упутства за пројектовање по принципима ПЗР.

Срђан Станковић, Биљана Вранеш и Славко Максимовић

Мр Милутин Стефановић, председник Удружења бујичара Србије, говорио је о утицају климатских промена на бујичне поплаве у Србији, превентивним и заштитним мерама. Посебан осврт излагања био је на утицају климатских промена на бујичне поплаве и ерозију земљишта у поплавама из 2014.год, уз разматрање начина ублажавања утицаја климатских промена на појаву поплава применом биолошких, биотехничких и техничких мера заштите и какав је утицај шума као заштитног фактора. Разматрао је значај брзе најаве бујичних поплава у превенцији и навођење примера добре и лоше праксе у локалним срединама у нашој земљи уз постављање суштинског питања да ли треба да кривимо климатске промене за све појаве или треба поћи од одговорности за предузимање мера на свим нивоима управљања.

Срђан Станковић, представник Министарства заштите животне средине пожелео је успех скупу, наглашавајући да ће Министарство и даље помагати ове и сличне пројекте и пружати подршку Удружењу, оцењујући веома битним тему и њене садржаје за умањивање последица климатских промена.

Миодраг Савић, подсекретар у Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, излагао је на тему: Обавезе локалне самоуправе у ванредним ситуацијама на основу законске регулативе Републике Србије у области ванредних ситуација изазваних негативним климатским променама.

Изложио је искуствене податке уз упоређивање са законским мерама о могућностима, потенцијалима и капацитетима локалне самоуправе у примени мера за умањење штета и последица ванредне ситуације, значају и могућностима организације живота и рада снага за деловање, повезивању и сарадњу суседних локалних самоуправа у региону. Подизање нивоа свести грађана о значају познавања могућности за превентивно деловање у ванредним ситуацијама, информисање јавности, улога и значај локалних медија, едукација предшколске и школске омладине у примени мера превенције за спречавање настајања ванредних ситуација и поступање у ванредним ситуацијама у циљу заштите здравља и живота уз третирање могућности и потребе финансирања активности локалне самоуправе и искуства и добра пракса деловања локалне самоуправе у ванредним ситуацијама нека су од питања која су била предмет третирања теме.

Модератор семинара Биљана Вранеш, дипломирани метеоролог, уредник емисије о времену на РТС, веома успешно је усмеравала програм семинара и интересантну дискусију учесника семинара који су показали завидан интерес постављајући бројна питања еминентним предавачима.

Пројекат се наставља реализацијом семинара у Кучеву 2. новембра и Крупњу 16. новембра.

Учесници семинара у праћењу излагања
arrow

Информације


За све информације, контакте, актуелности и сазнања поводом дела и рада нашег Удружења, Молимо Вас да нас контактирате путем е-маил адресе:

milankovicm@gmail.com

Такође, можете нас контактирати и путем следећих телефона:

мр Славко Максимовић
+381 (64) 13 57 307
(председник Удружења)

Слободан Стојановић
+381 (63) 71 64 307
(потпредседник Удружења)

Срдачно Вам се захваљујемо !